RevolutionaREE

RevolutionaREE

Proje Kodu: 2019-3-HR01-KA105-077034

RevolutionaREE proje ortaklığı, işsiz gençlerle veya işsizlik riski altında çalışan gençlik işçilerinin yetkinliklerini artırmak olan aynı ihtiyaç üzerine inşa edilmiştir. Kaliteli bir işe sahip olmak ve işten tatmin olmak, gençlerin zihinsel ve sosyal gelişimi için çok önemlidir ve diğer gençlere göre daha yüksek marjinalleşme ve sosyal dışlanma riskine yol açar. Genç işsizlik eğitimi, gençlik çalışanlarının eğitim ve öğretimiyle ilgilidir çünkü gençleri hayatın çok zor bir döneminde eğitmek ve desteklemekle ilgilidir. Bu nedenle, gençlik çalışanlarının gençlere doğru şekilde yaklaşmaları, birlikte çalıştıkları kişilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini bireysel veya grup halinde nasıl keşfedeceklerini bilmeleri önemlidir.

Bu nedenlerle, “RevolutionaREE” projesinin temel hedefleri, genç işsizliğini ve bunun psikolojik sonuçlarını daha iyi anlamak; gençlerin istihdam edilebilirliğini teşvik ederek ihtiyaçlara cevap vermek; hem eğitimde hem de işgücü piyasasında gençler için daha fazla fırsat yaratmak ve gençlerin topluma aktif katılımını teşvik etmektir.

Bu hedeflere ulaşıldığında, gençlik çalışanları işsiz gençleri veya işsizlik riski altındaki gençleri daha iyi anlamak ve desteklemek için gereken bilgi, beceri ve tutumlara sahip olacaklardır. Bu proje ile geliştirilecek en önemli beceriler; olumlu bir tutum, iletişim becerileri, aktif dinleme, kolaylaştırma ve mentörlük; ve bu becerilerin nasıl gerçeğe dönüştürüleceğidir. Bu becerilerin geliştirilmesi ile, gençlik çalışanlarının gençleri işe sorunsuz bir geçiş yapmaları için desteklemelerini sağlamanın birincil yoluna yaklaşacağız. Kapsamlı yaklaşımımızla, ilgili ve kaliteli beceri eğitimi ve önceki öğrenmenin tanınması yoluyla gençlerin işgücü piyasasına entegrasyonunu artıracağız. Geliştirilmiş temel eğitim ve temel iş becerileri, gençlerin hayat boyu öğrenmeye ve işgücü piyasasına geçişe katılmasını sağlamak için özellikle önemlidir. Dahası, uluslararası ortaklık yoluyla, bu eğitimin sağladığı becerilerin, işsiz gençlerin bazı olumsuz algılarını ve istihdam edilebilirliklerini ortadan kaldırma şansı vermesini sağlayacağız.

ORTAK ÜLKELER:

MACARİSTAN

İTALYA

TÜRKİYE

İSPANYA

POLONYA

KOSOVA

Start : 01.03.2020

End : 31.12.2021

Views: 38

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön