Faal Ol

Derneneğimizde farklı şekillerde faal olabilirsiniz.

  • Mesela derneğimize buradan gönüllü olabilirsiniz. Bu şekilde yönetim kurulu gibi kurumsal görevlerde yeralabilirsiniz.
  • Ayrıca derneğimize bağışta bulunarak derneğimizin kapasitesini arttırabilirsizin. Buradan bağış ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.