e-women

E-Women

ERASMUS + tarafından finanse edilen önemli bir eylem 2 projesi. E-women genel proje hedefi, göçmen kökenli genç kadınların işgücü piyasasına entegrasyonu için yeni yöntemler geliştirmektir. Projeden faydalanan genç kadın göçmenlerin işgücü piyasasına entegrasyonunu geliştirmek için çalışan profesyoneller ve gönüllülerdir. Bu, göç alanında çalışan profesyoneller, öğrenciler ve gönüllüler içindir.

İsveç, Norveç, İspanya ve Türkiye ortaklığında yürütülen bir projedir. 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top