FOODY Project


FOOD-Y

ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE-Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonuna (FAO) göre, küresel olarak üretilen tüm gıdaların yaklaşık %30’u üretim aşamasında kayboluyor veya perakende aşamasında israf ediliyor. Yalnızca AB’de, gıdanın tahminen %20’si kayboluyor veya israf ediliyor ve bunun küresel ekonomi, çevre ve toplum üzerinde ciddi bir etkisi oluyor. Gıda israfını azaltarak toprağımız, suyumuz ve enerjimiz üzerindeki gereksiz tahribatı azaltabiliriz.

FOOD-Y Projesi iki esas amaç doğrultusunda çalışılacaktır;

– Gençlerin yenilikçi çözümler bulma yeteneğini harekete geçirmek için yeni bir olasılık sunmak,

– Vahim ve küresel bir sorunumuz olan gıda israfı ile mücadele etmek.

 

FOOD-Y ortaklık projesinin amacı, gençlerin gıda israfı konusunda sorumluluk duygusunu güçlendirmek, inisiyatif almak ve topluluklarındaki gıda israfıyla mücadele etmek için yeni çözümler bulma konusunda onları motive etmek. Bu bağlamda ihtiyaç duyacakları bir güçlendirme programı oluşturmak ve test etmektir.

İsveç, İtalya, Romanya, Yunanistan ve Türkiye ortaklığında hazırlanan projedeki hedefler şu şekilde belirlenmiştir;

1. Özellikle gıda sektörüne uygulanan döngüsel ekonomi, gıda değer zinciri ve süreçteki önemli roller hakkında daha fazla bilgi edinmek,

2. Gıda atığı sektöründeki gençlere yönelik diğer girişimlerle ilgili uzmanlık ve en iyi uygulama örneklerini paylaşmak,

3. Ekonomi, gıda israfı ve atık ve kaynakların aşırı tüketimi ile bağlantılı genel sorunlar üzerine çok dilli öğrenme materyalleri oluşturmak (dijital, etkileşimli, mikro dersler…),

4. Gençlerin toplumdaki gıda israfı sorunlarına çözüm bulmalarını sağlamak için FOOD-Y programını oluşturmak,

5. Programı, yerel kilit paydaşlardan da (çiftçiler, çiftçiler, gıda israfı yöneticileri, yerel düzeyde politika yapıcılar ve döngüsel ekonomi uzmanları…)  aktif destek alan seçilmiş bir grup gençle test etmek,

6. Analiz ettikleri sorunları (öncelikle genç girişimcilikle bağlantılı) çözmek için uygulanabilir bir teklif hazırlama ve teşvik etme konusunda gençleri desteklemek, 

7. Yerel ve bölgesel paydaşları proje süresi boyunca ve sonrasında aktif olarak bilgilendirerek ve dahil ederek sonuçların sürdürülebilirliğini ve aktarılabilirliğini artırmak.

 

Proje Kodu: KA220-YOU-1F6711D3

Proje Adı: Foster youth employment and entrepreneurial skills using circular economy to find solutions to community’ food waste issues

Başlangıç: 01.09.2022

Bitiş: 31.08.2024

Ortaklar: 

İsveç – Hello Youth

Türkiye – Faal Derneği

İtalya – Mine Vaganti

İtalya – Framework

Romanya – Ateliere Fara Frontiere 

Yunanistan – Anazitites Theatrou 

Views: 35

Yazı oluşturuldu 8

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön