Gönüllü Ol

Derneğimizin amaçları doğrultusuna çalışmak isteyen herkes derneğimizde gönüllü olabilir.

  • Derneğimizin yürüttüğü faaliyetlerinin organizasyonunda, uygulanmasında ve görünürlüğünün arttırılmasında yer almak.
  • Dernek merkezinde gerçekleşen haftalık faaliyetlerde katılımcı olarak yer almak
  • Yurtdışındaki ortaklarımızla gerçekleştireceğimiz ulusal ve uluslararası projelerde yer almak

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top