Bağışta bulun

Derneğimiz yapılacak olan bağışları memnuniyetle kabul etmektedir. Derneğin amaçlarını uygulamada yapılan her bağışın önemli bir yeri vardır.

Derneğimize aşağıdaki banka hesabından bağışta bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası – Mecidiye Ankara Şubesi – 1928-68035943-5001

IBAN: TR44 0001 0019 2868 0359 4350 01

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top