E-WOMEN PROJEMİZİN REHBER KİTABI HAZIR!!!

E-WOMEN, ERASMUS + tarafından finanse edilen Ana Eylem 2 projesidir. E-Women projesinin genel proje hedefi, göçmen kökenli genç kadınların işgücü piyasasına entegrasyonu için yeni yöntemler geliştirmektir. Hedef kitleye rehberlik etme sürecinde, projenin yararlanıcıları olan genç kadın göçmenlerin işgücü piyasasına entegrasyonunu iyileştirmeye yönelik çalışan profesyoneller, öğrenciler ve gönüllüler için dokümantasyon olarak bir ön araştırma raporu üretilmişti.  Ayrıca ilgili paydaşlardan alınan bilgilere dayalı durumları ve 4 ortak ülke olan Norveç, İsveç, Türkiye ve İspanya’dan hedef grup ve yararlanıcılarla yapılan görüşmeleri de içeriyordu. Araştırmaların ve raporların sonucu olarak projemizin fikri çıktısı olan rehber kitabını tüm partnerlerin katkılarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Rehber kitabın birçok insana yararlı olmasını umuyor ve bu projenin derneğimize kattığı tecrübelerin ışığında daha çok projeye katkıda bulunmayı hedefliyoruz. 

Visits: 24

Yazı oluşturuldu 97

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön