Yeni Bir Proje; Digital Push!

 Faal Derneği olarak yeni bir projeye daha başlıyoruz. Erasmus+ tarafından finanse edilen ve Ana Eylem 2 kategorisinde yer alan projemizin adı ‘Digital Push’. Dört farklı ülkenin ortaklığında yürütülen projemizde İsveç, Portekiz, İtalya ve Türkiye’den katılımcı kuruluşlar bulunmaktadır. İsveç’ten ‘Integration For Alla’ liderliğinde yürütülecek olan projede Portekiz’den ‘Aproxımar-Cooperatıva de Solidariedade Social’ ve ‘Associação – Sons do Estaminé’ İtalya’dan ‘Meridaunia’ ve ‘Wildratfil’ Türkiye’den ise ‘Kadın ve Genç Girişim Derneği (KAGEM)’ ve ‘Faal Derneği’ yer almaktadır. 

   Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte işgücü piyasasında da bu yönde değişimler ve gelişimler mevcut. Yeni işler yaratma ve var olan işlerin koşullarını dijitalleşme sayesinde daha iyi duruma getirmek artık mümkün. Dijital araçlar ve beceriler bu alanlardaki kaliteli istihdamda bir köprü görevi görmektedir. Her meslek grubunun dijitalleşme konusunda gelişime ihtiyaç duyduğu bu teknoloji çağında ‘Digital Push’ projemiz de bu konuya odaklanarak imkanı kısıtlı kişilerin, sahip olduğu becerileri geliştirmek için alan sağlamayı, zanaatlarını ve işlerini tanıtmak için dijital araçlar konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda projemizin üç ana hedefi bulunmaktadır;

  • Özellikle kültürel ve yaratıcı sektörde dijital geçiş ve teknolojik güncelleme için düşük dijital becerilere sahip kişilerde farkındalık yaratmak;
  • Dijital becerilerde düşük dijital okuryazarlığa sahip işsizleri güçlendirmek, istihdam edilebilirlik potansiyellerini artırmak ve işlerini ve zanaatlarını teşvik etmek; 
  • İşsiz insanları eğitmek için tasarım odaklı düşünme metodolojisini kullanmak ve düşük dijital becerilere sahip kişileri destekleme rollerinde eğitmenlere yardımcı olmak.

Views: 11

Yazı oluşturuldu 97

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön