Faal Derneği Tiyatro’da!

Faal Derneği olarak gençleri aktifleştirmek, sosyal alanlarda kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlamak amaçlarımız dahilindedir. Bu bağlamda kültürel etkinliklere çok önem vermekteyiz.

 Tiyatro, konuşma ve eyleme dayalı bir gösteri sanatıdır ve izleyicilerin sosyal kişiliklerine değer katabilecek bir öneme sahiptir. Bizler de tiyatronun katacaklarına inanıyor ve gönüllülerimizle zaman zaman tiyatro etkinliği düzenliyoruz. 

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecini bir an önce atlatmayı ve tüm fiziksel etkinliklerimiz gibi tiyatro etkinliğimize de devam etmeyi heyecanla bekliyoruz.

Posts created 73

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top