Silvia Blog – Being a Women by Yağmur Aydaşo – Kadın Olmak

Sizce kadın olmak nedir? Bir eksiklik mi? Bir ayrıcalık mı? Yoksa bir sıradanlık mı?

What is the meaning of being a woman? A deficiency? A privilege? Or is it a mediocrity?

Kadın olmak hayata 1-0 geride başlayıp, 2-0 fark atarak zirvede olmaktır. Neden? Diye sorulan soruları duyar gibi oluyorum. Varoluşumuzdan beri kadın olmak ikinci bir sınıfta bağımlı, aciz ve sadece bedeniyle kendi oluşumunu sergileyen bir birey olarak birtakım insanlar tarafından konumlandırılmaktadır. Halbuki kadın bütün bu yanlış fikir baskınlığına karşı kendi duruşuyla, kendine atfedilen her türlü olumsuz imgelerle mücadele eden ve hatta bu insani dışı söylemlere meydan okuyan bir varlıktır. Kadın olmak duygusal olarak güçlü bir yapıya sahip, duygularıyla evreni şekillendirip, güzelleştiren bir şeydir.

Being a woman is to be a chariot by starting with 1-0 behind and making a 2-0 difference. I seem to hear the questions asked as ‘’why?’’. Since we exist, being a woman is classified by some people as; being from the second class, dependent and is positioned by some people as an individual who is incapable and exhibits her own formation only with her body. However, the woman is an entity that struggles with all kinds of negative imaginations attributed to her with her own stance against all this false idea dominance and it is even an asset that defies this human non-discourse. A woman is the one who has emotionally strong character and shapes the earth with her emotions and beautifies.

Kadın imgesi kimi erkekler için bir anne, bir kız kardeş ya da bir sevgili olarak görülürken,Kimilerine göre de kendi varoluşuna destek için yaratılmış bir beden olarak görülmektedir.Kadın demek bu rollerden hiçbiri değildir. Kadın demek birey demektir, Kadın demek güzellik ve sevgiye açılan bir kapı demektir…

While the female image is seen as a mother, a sister, or a lover for some men, some men consider the woman as a body created for support for her own existence. None of these roles could mean women. The meaning of woman is being an individual. The meaning of woman is beauty and a door that opens to love…

Views: 163

Yazı oluşturuldu 97

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön