Motivate Projesi Mentörlük El Kitabı

Yetişkin göçmenlerin sosyal katılımlarını ve iş gücü piyasasındaki motivasyonlarını artırmayı amaçlayan, dil ve dijital becerilerini geliştiren Motivate Projemizin çıktılarından olan ‘Mentörlük El Kitabı’ artık hazır!

Posts created 5

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top