Motivate Projesi Multiplier Event!

Yetişkin göçmenlerin toplum içindeki sosyal katılımlarını sağlamak ve iş gücü piyasasındaki motivasyonlarını artırmak amacıyla yürütülen Motivate projemizde sona yaklaşıyoruz. İki yıllık proje süreci boyunca tüm ortak ülkelerle birlikte birçok çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucunda da projemizin çeşitli fikri çıktıları oluşturuldu. Bunlardan sonuncusu da ‘Mentorluk El Kitabı’.  Projemizin bitişinde, süreç boyunca yapılan çalışmaları anlatmak ve çıktılarımızı […]

Yaratıcı Drama Etkinliği

     Derneğimizde sosyal iletişimi güçlendiren, özgüven ve uyum konusunda kişileri geliştiren bir eğitim metodu olan ‘Yaratıcı Drama’ alanında bir etkinlik düzenledik. Altı günlük bir periyotta uygulanan bu etkinlikte her gün farklı bir konuya odaklanarak yaratıcı drama alanında etkinlikler ve eğitimler gerçekleştirildi. Katılımcılarımızın da aktifliğiyle hem eğlenceli hem de öğretici geçen bu süreç oldukça verimliydi. […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top