VRIN

VRIN

VRIN projesi, yerel bağlamla tanışma sürecini daha etkileşimli, ilginç ve çekici hale getirmenin bir yolu olarak, eğitim için aracı araçları sağlayarak üçüncü dünya ülkesi vatandaşların yerel topluluklara etkin entegrasyonunu teşvik etmeyi öngörmektedir. Hedef gruplar, toplumsallığa ve işgücü piyasasına entegrasyona yönelik karşılıklı işbirliğinin nihai amacı ile, becerilerinin, yeterliliklerinin geliştirilmesi için katılımcı bir öğrenme yolu izleyecek ve yenilerini edineceklerdir. Projenin zorlu görevi, ortak bir çevrimiçi platform ve her iki hedef grup için de (üçüncü dünya ülkesi vatandaşları ve onların aktörleri) geçerli olacak etkileşimli bir rehber kitap geliştirerek iki yönlü entegrasyon sürecini teşvik etmektir. Bu nedenle, bu sektöre, hem üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarının (TCN) hem de onların aktörlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu vatandaşların adaptasyonuna yönelik dijital becerilerin geliştirilmesinin yanı sıra yerel toplumlara daha dinamik ve katkı sağlayan bir entegrasyonunun güçlendirilmesi bakış açısıyla önemli hizmetlere daha sorunsuz erişim yolundaki engelleri aşarak giderek daha fazla yaklaşılmalıdır.

Proje Hedefleri;

•Üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarının entegrasyonuna dahil olan her iki aktöre (yani: tercümanlar, kültürel arabulucular ve her tür entegrasyon asistanı) ve üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarına yenilikçi hedefli eğitim yoluyla öncü iki yönlü bir entegrasyon modeli oluşturmak 

• Üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarının sağlık hizmetleri, işgücü piyasası, mesleki eğitim, sosyal güvenlik yardımları, barınma, finansal prosedürler, yaşam boyu öğrenme gibi önemli hizmetlere daha sorunsuz erişim yolundaki engelleri aşmalarına yardımcı olmak.

•Üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarının günlük yaşamlarını ve iletişimlerini iyileştirmelerine yardımcı olacak faydalı bilgilere erişme yeteneklerini geliştirmek.

•Üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarına günlük iletişimi ele alan ve pratik ihtiyaçlarına göre uyarlanmış hedefli dil becerileri geliştirme fırsatı sunmak.

•Hizmet sağlayıcıların ve entegrasyon asistanlarının üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarının ihtiyaçları ve farklı kültürel geçmişleriyle başa çıkma kapasitelerini artırmak ve böylece kültürlerarası becerilerini geliştirmek.

• Eğitim ve öğretimin tüm alanlarında çeşitlilik için dahil etmeye öncelik vermek

• 2. dijital çağda (veya 4. Sanayi Devriminde) daha yumuşak bir adaptasyon için hem üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarının hem de entegrasyon aktörlerinin dijital becerilerini geliştirmek

• Birden fazla alandan paydaşları, dijital dönüşüm ve ilgili araçlara odaklanan 2. nesil (dijitalleştirilmiş) entegrasyon sürecine katılmaya davet etmek. 

• Üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarının günlük yaşamlarının temel prosedürleri hakkında bilgi sağlanmasına yardımcı olacak tek noktadan kapsamlı bir dijital araç seti ve süreç geliştirmek.

• Ulusal ittifakların başlatılması yoluyla yenilikçi araçlarla (sanal gerçeklik ve oyunlaştırılmış çevre) ilgili paydaşlar ve uygulayıcılar arasında sektörler arası bir işbirliği oluşturmak. 

• Ortak değerleri, sivil görevleri ve katılımı teşvik etmek

Proje Kodu: 2021-1-SE01-KA220-ADU-000035345

Başlangıç: 01.02.2022

Bitiş: 31.01.24

Ortaklar: 

İsveç- Hello Youth

İspanya- SSF SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS

Yunanistan- ACP Active Citizens Partnership

Kıbrıs- Silversky3D Virtual Reality Technologies Ltd

Litvanya- Diversity Development Group

İtalya- Lai-momo

Kıbrıs- Center for Social Innovation (CSI)

Türkiye- Faal Derneği

Views: 49

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön