SPEAK Projesi

SPEAK

Sosyal hizmet uzmanları için girişimcilik geleneklerinde konuşma becerisi performansının artırılması

SPEAK projesi, özellikle topluluk önünde konuşmaya odaklanarak, gelişmiş iletişim ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi yoluyla kişisel ve mesleki gelişim sürecinde yetişkinler için düşünülebilecek yüksek rütbeli sonuçlar elde etmek için topluluk önünde konuşma ve girişimcilik becerilerinin uygun potansiyelini araştırıyor. Bu, gelişmiş iletişim ve girişimcilik uzmanlığı alanında resmi olmayan becerilerin geçişine ilişkin yenilikçi bir metodoloji tasarlanarak başarılacaktır; metodoloji, Yaygın Eğitim ve yeni kazanılan becerilerin geliştirilmesi ve pekiştirilmesine yönelik yetkinlik temelli yaklaşım temelinde oluşturulacaktır. Yenilik sürecinin, gönderilen sonuçlar açısından daha yüksek verimlilik elde etmek için sosyal operatörler ve yetişkinler için erişilebilir olan yeniden tasarlanmış bir metodolojiyi sunmak için çeşitli girişimcilik uzmanlığı altyapısı gerektireceği gerçeğini göz önünde bulundurarak; konsorsiyumun sektörler arası yönü, yenilikçi metodolojinin tasarlanmasında ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Proje, topluluk önünde konuşma becerilerine odaklanmayı, girişimcilik ve iletişimsel bozukluğa ek özen ile tamamlıyor.

SPEAK, becerilerle ilgili geçiş konusunda yenilikçi bir metodolojinin geliştirilmesi ve tanıtılmasına bir müdahale uygular ve eğitici, bütünleştirici ve yaratıcı faktörlere dayalı olacak sistematik bir değerlendirme yoluyla yetişkinlerin öğrenme döngüsü boyutunu dikkate alır.

Geliştirme sürecinin bir parçası olarak, beraber oluşturmanın hiyerarşik olmayan doğası, topluluk önünde konuşma ve girişimcilik becerilerini yetişkinlere etkin bir şekilde sunan yenilikçi bir metodolojinin başarılması için bir grup yaratıcı arasında eş düzeyde bir iş birliği sürecini zorunlu kılarak benimsenir.

Strateji, işgücü piyasasında eğitim ve istihdama az erişim, gelir eşitsizlikleri ve yaygın nüfusa kıyasla dışlanmış insanları içeren marjinalleşmenin farklı kökenleri için evrensel olan zorluklara işaret ediyor.

Proje Kodu: 2020-1-SE01-KA204-077885

Başlangıç: 01.12.2020

Bitiş: 31.05.2023

Ortaklar: 

İSVEÇ – IFALL

İTALYA – Youth Europe Service

AVUSTURYA – VondiConsulting Unternehmensberatung Vondrak

İTALYA – Mine Vaganti

TÜRKİYE – Faal Derneği

SPEAK PROJECT TOOLKIT

Views: 69

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön