CSR2VET Projesi

CSR2VET

Bu Proje, Mesleki Eğitim ve Öğretim sektöründe Kurumsal sosyal sorumluluğun tanıtılması ile ilgilidir. İşletmenin çıkarlarını faaliyet gösterdiği toplumun çıkarlarıyla bütünleştirmeyi amaçlar. İş ve sanayi faaliyetleri, vatandaşların yaşamlarını hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkiler. Dolayısıyla, iş ve sanayinin ekonomik ve yasal yükümlülüklerine ek olarak topluma karşı makul düzeyde sorumluluklar üstlenmesi beklenmektedir. Bu nedenle, şirketlerin toplumun çeşitli gruplarına karşı yükümlülükleri vardır ve etik ve iyi bir kurumsal vatandaş olmaları beklenir.

Projenin hedefleri;

1. Mesleki Eğitim ve Öğretim sektörünün iyileştirilmesi için bir metodoloji olarak KSS’nin (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) teşvik edilmek,

2. Mesleki Eğitim ve Öğretimde daha az fırsata sahip insanların katılımlarını artırmak

3. İstihdam edilebilirlik fırsatlarını artırmak ve şirketlerde yeni rolleri teşvik etmek,

4. Başta mesleki eğitim olmak üzere eğitim durumlarının sosyal sorumluluk konusunda farkındalığını artırmak. 

2021-1-SE01-KA220-VET-000028142

Başlangıç 01.02.2022

Bitiş  31.01.2024

Views: 24

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön