Voyce Projesi Yüz yüze Eğitim

Voyce projesi kapsamında online eğitimimizin ardından aynı eğitim içeriğini bir de Ankara’da gönüllü gençlerle yüz yüze gerçekleştirdik. 

Online eğitimde olduğu gibi yüz yüze eğitimimizde de ilk hafta iletişim konusu işlendi. İletişimin çeşitliliği, teknikleri hakkında konuştuk. Bireylerin iletişim becerilerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda katılımcılar tarafından farklı fikirler dile getirildi ve tartışıldı. Ardından katılan tüm gençlerin evrensel olarak gördüğü sorunlar üzerine konuşuldu. Farklı bölgelerden, farklı kültür ve yaşayışlardan insanların olması, dünyaya bakış perspektifini ve haliyle görülen sorun çeşitliliğini artırıyor. Eğitim sürecinde listelenen bu sorunlar içerisinden birkaçına karar verilerek bir sonraki aşamaya geçildi. ‘Kadına Yönelik Şiddet’, ‘Eğitim Sorunu’ ve ‘Çevre Sorunu’ konuları işlendi. Gruplara ayrılan gençler seçtikleri sorunlar üzerine sebep ve sonuçları tartıştı.

Eğitimimizin ikinci gününde ise grup çalışmaları sonucunda ortaya çıkan problem araştırmaları sunuldu. Her grup, üzerine çalıştığı sorunun sebepleri ve sonuçlarının yer aldığı kartonlarla birlikte diğer katılımcılara sunum yaptı. Her açıklamanın ardından soru ve cevap bölümü yapıldı. Bu esnada her katılımcının da farklı yorumlar getirmesi ile tartışma genişledi ve ortaya çıkarılan araştırmanın üstüne daha fazlası eklenmiş oldu. 

Yüz yüze eğitimin üçüncü ve son gününe geldiğimizde artık bir çözüme gitme aşamasındaydık. Katılımcılarımıza, bir önceki eğitim gününde üzerine tartışılan üç büyük sorundan birini seçip ona alternatif çözümler bulmaları gerektiği söylendi. ‘Çevre Sorunu’ çözüm üretmek amacıyla seçilen konu oldu. Başlangıçta tüm katılımcılar bu sorun üzerine konuşulan tüm sebep ve sonuçları hatırlatıcı bir sohbet ile tekrar ele aldı. Çevre kirliliği, iklim değişimleri, atık sorunları, sürdürülebilirlik gibi bir çok alt başlığa ayrılan çevre konusunda çözüm için uzun tartışmalar yapıldı. Daha sonra kişiler küçük gruplara ayrıldı ve her grup kendi alt başlığını seçerek bir çözüm üretti. Bu grup çalışmaları sonucunda ekolojik yaşam, geri dönüşüm ve atık azaltma üzerine üç proje geliştirildi. 

Bu şekilde VOYCE Projesi yüz yüze eğitimimiz de son buldu. 

Views: 6

Yazı oluşturuldu 97

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön