Sust-Food Projesi


Sust-Food

İsveç
2019 MART
Click Here
İtalya
2019 MAYIS
Click Here
Vietnam
2019 KASIM
Click Here
Hindistan
2020 ŞUBAT
Click Here
Previous slide
Next slide

Proje Kodu: EPP-1-2018-1-SE-EPPKA2-CBY-ACPALA

Proje Adı: SUST-FOOD

Başlangıç: 

Bitiş: 

Sust-Food Erasmus+ tarafından finanse edilen bir ‘Capacity Building’ (Kapasite Geliştirme) projesidir. Sust-Food, İsveç, Türkiye, İtalya, Hindistan, Tayland ve Vietnam ortaklığında yürütülmektedir. 

Bu ulusötesi proje, özellikle Asya ve Okyanusya’ya atıfta bulunarak, gıda sürdürülebilirliği konusunda sergilenen fırsatların girişimci olarak kullanılmasında ve aynı zamanda çevresel önceliklerin somut takibinde Avrupa ve Dünyanın diğer bölgeleri arasında işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Yukarıda belirtilen ana amaç, sürdürülebilir gıda ticaretinin girişimcilik becerilerinin gençlere aktarılmasıyla ilgili bölgelerdeki gençlik çalışanlarını destekleyen bir Eğitim Formatının üretilmesinde işlevsel olan iyi uygulamaların değişimi ve ulusötesi işbirliği yoluyla gerçekleştirilecektir.

Bir TC’deki gençlik çalışanlarının hedefi ile test edilen Format, gençlerin nihai hedefine doğrudan müdahale etmenin ilk adımı olacaktır. Hedef, ulusötesi düzeyde uygulanan belirli bir Gençlik Değişiminde doğrudan yer alacaktır.

Projenin nihai ürünleri aşağıdakiler olacaktır:

– Gençlik çalışanları için Format TC’nin bir parçasını oluşturan metodolojileri detaylandıran ve ayrıca pilot uygulama deneyiminin bir taslağını sağlayan bir Format TC El Kitabı.

– Sürdürülebilir gıda alanındaki potansiyel genç girişimcilerin hedef kitlesini hedefleyen birden çok dilde bir Web Semineri entegre eden bir Web Platformu.

Views: 37

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön