Engage in nature

Engage in Nature

Start:01.08.2018
End:31.05.2019

Proje Kodu: 2018-2-SE02-KA105-002223

Bugün gençler doğaya erişme ve doğaya olumlu bir şekilde bağlanma konusunda bazı sorunlarla karşı karşıyadır. Günümüz toplumunda çok fazla stres vardır, bu da katılımın veya katılımın zor olabileceği anlamına gelir. Ayrıca, önemli sayıda genç insanın nasıl hayatta kalacağını veya doğada zamanını nasıl geçireceğini bilme kapasitesinde veya yoluna sahip olma konusunda bilgi eksikliği vardır. Bu nedenle, bu gençlik değişimi İsveç’in Örkelljunga kentinde gerçekleştirilecek ve gençlerin doğal ve kırsal alanlardaki yaşamlarını desteklemeyi ve doğal çevrelerde olma arzularını canlandırmayı amaçlamaktadır. Doğa ve doğanın sahip olduğu önemli değer konusunda gençlerin farkındalığını artıracaktır.

Projede yer alacak katılımcılar; 13-17 yaş arası;

– coğrafi olarak dezavantajlı konumda ve doğal çevreyle etkileşimde bulunma zorlukları olan (kentsel veya endüstriyel alanlar için)

– Kırsal ve doğal alanlardan gelen, Avrupalı ​​akranlarından yerel alanlarına yeniden bağlanmak için motivasyon ve ilham almaları gereken gençler olacaktır.

Yerel bölgede biraz daha ihtiyaç analizi yaptıktan sonra 13-17 yaş aralığının unutulmuş olduğunu anladık. Onlar için sınırlı kaynaklar ve hizmetler var, ancak kendi becerilerini ve farkındalıklarını geliştirebilmeleri için sadece kendileri için belirlenmiş ve özel tasarlanmış faaliyetlere ihtiyaç duyarlar.

Bu da, gençleri çevrenin korunmasını desteklemeye ve onları katılmaya teşvik edecek ve “Doğaya Doğru” bağlarını artıracaktır. Çünkü biz ikisinin bir araya gelip birlikte çalışabileceğine inanıyoruz. Bu projenin hedefleri şunlar olacaktır;

– Çevre sorunları hakkında farkındalığı artırma.

– Doğada pratik bilgiyi artırma.

– Spor ve resmi olmayan öğrenmeyi doğa ile birleştirme.

– Problem çözme becerilerini artırma

– Gençler arasında doğanın anlamını genişletme ve günlük yaşamla bağlantı kurma.

– Gençleri kendi rahatlık alanlarının dışına çıkmaya davet etme.

– Doğada çalışmak için gençlik lideri araçları sağlama.

– Farklı doğal ortamları deneyimleme; gölde ve ormanda.

Engage in Nature; İsveç, Türkiye, İngiltere, İtalya ve Portekiz’den 32 genç katılımcıyı bir araya getirecek bir Gençlik Değişimidir. Çevre şehirlere ziyaretleri içerecek ve katılımcılar, bölgedeki yerel gençlik merkezleri ve kuruluşların yanı sıra ilham verici konferanslar ve atölye çalışmalarına katılacaklar. Yaratıcı Drama, film yapımı, oyunlar, açık hava etkinlikleri, spor, atölye çalışmaları gibi yaygın eğitim yöntemleri hedeflerimize ulaşmanın ana yolları olacaktır. IFALL ve ortakları, proje bitiminden sonra bile gençleri projelere fon sağlayarak desteklemeye, topluluklarında bir değişiklik yapmak için fikirlerin geliştirilmesine yardımcı olmaya ve desteklemeye devam edecekler. Bu gençler aynı zamanda kendi topluluklarındaki diğer gençlerin de doğanın bir parçası olmaları için ilham almalarına neden olacak ve böylece uzun vadeli bir çarpan etkisine neden olacaktır. Aslında, bu projenin kendisi IFALL ve ortaklar arasındaki önceki alışverişlerin çarpan etkisidir.

Proje, gençler ve katılan tüm gençlik liderleri ile ortaklaşa benzersiz bir rehber kitapçığı oluşturacaktır. Rehber kitapçığı, doğal çevre ve onun korunması için en iyi uygulamalar hakkında farkındalık yaratmakla ilgili olacak, projenin etkisine, hedeflerine ve Erasmus Plus programlarının ve organizasyonlarının yerel, ulusal ve ayrıca AB düzeyinde yayılmasına yardımcı olacaktır. ; rehber kitapçık da biri gençlik liderlerine diğeri gençlere yönelik olmak üzere iki ana bölümden oluşacak, böylece hem grupların doğal konularla ilgili farkındalıklarını artırmalarına hem de genç bir hedef grupla bu ortamda nasıl çalışacaklarına yardımcı olacaktır. İlk bölüm gençlerin doğaya nasıl dahil edileceğine ilişkin araçlar, yöntemler ve oyunlardan oluşan en iyi uygulamaları içerecektir; diğer bölüm gençlere yönelik olacaktır.

Ortaklar: 

Proje Ortakları (İsim – Ülke – Website)
IFALL – İsveç – ifall.se
Faal – Türkiye– faal.org.tr

PrimOlio – İtalya

Manor CE Academy – İngiltere – http://www.manorceacademy.org/

 

 

 

Views: 15

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön