ECOoperation

ECOoperation

Start:01.05.2019
End:31.10.2020

Proje Kodu: 2019-1-SE02-KA105-002452

“ECOoperation” projesi İsveç’te gerçekleştirilecek ve AB’den gençler arasında ulusal ve uluslararası işbirliğini teşvik ederek sürdürülebilir kalkınma konusunda farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Proje, çevrenin korunmasına yönelik hak temelli bir yaklaşımın başlangıç ​​noktası olan ve “İnsan, temel özgürlük, eşitlik ve uygun yaşam koşullarına sahiptir , haysiyet ve esenlik içinde bir yaşama izin veren kaliteli bir ortamda ve çevrenin mevcut ve gelecek nesiller için korunması ve iyileştirilmesi konusunda ciddi bir sorumluluk taşıyor “. Bugün, iklim değişikliği ve dolayısıyla çevrenin korunması, en önemlisi olmasa da, bu yüzyılın en acil konularından biridir. Gezegenimizin bozulmasının sonuçları, halihazırda birbiriyle ilişkili olan ve dünyanın birçok ülkesini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen ve eşitsizlikleri artıran birçok sosyal, ekonomik ve ekolojik sorun yaratmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadele, dünyanın tüm sakinlerinin yaşamlarını daha sürdürülebilir bir şekilde düşünmek için küresel işbirliğini gerektirir.

İŞBİRLİĞİ anahtar kelimedir, yani aynı amaç için birlikte çalışmanın eylemi veya süreci. İşbirliği yapmak göründüğü kadar kolay değildir; güven, uzlaşma ve iletişim, etkili bir şekilde işbirliği yapmak için gereken temel becerilerden bazılarıdır. Dinlemek, anlamak ve empatik olmak, ortak hedefe doğru verimli bir şekilde çalışmak için işbirliğini kolaylaştıran diğer niteliklerdir. Bu beceriler, özellikle işgücü piyasasında farklı bir alana aktarılabilecek uzun ömürlü yararlıdır. Sürdürülebilir kalkınma değerlerine ihtiyaç vardır ve bunların herkes tarafından kabul edilmesi ve saygı görmesi acildir. Anahtar kavram, tam da bu projeyle istediğimiz şey; eğitim, bilgi ve farkındalık araçlarında yatıyor. Bu Gençlik Değişimi, aşağıdaki hedefler aracılığıyla sürdürülebilir kalkınmanın temeli olan işbirliği konusuna odaklanacaktır:

– Katılımcıları sürdürülebilir kalkınma ve işbirliği konusunda bilinçlendirmek, katılımcı ülkeler arasında gerçekleri paylaşmak ve karşılaştırmak

– Yeni çalışma alanlarını keşfetmeleri ve çağrıları teşvik etmeleri için onlara ilham vermek

– İnisiyatif duygusunu geliştirmek ve sürdürülebilir kalkınma işbirliği alanında kendi toplumlarında aktif vatandaşlar olmalarını sağlamak

– Kültürlerarası diyaloğu teşvik etmek ve onları aktif katılım ve kendini ifade etme konusunda motive etmek.

– Genç yetişkinler olarak yaşam tarzları hakkında eleştirel düşüncelerini geliştirmek.

– Toplumumuzun ortak temel değerlerini teşvik ederek onları mesleki gelişimleri için yetkinlikler ve yöntemler ile donatmak.

ORTAK ÜLKELER:

YUNANİSTAN

İTALYA

İSVEÇ

TÜRKİYE

FRANSA

Views: 19

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön